Tag: nowy dyrektor

Kartuzy. Radni pytają, w jaki sposób wybrano nowego dyrektora biblioteki

Kartuzy. Radni pytają, w jaki sposób wybrano nowego dyrektora biblioteki

Na czym polega „mechanizm” nominacji na poszczególne stanowiska? – o to pytali niektórzy radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, nawiązując do sprawy powołania nowego dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Rajcy zestawili to z faktem, że jeszcze niedawno nową dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury wybrano w drodze konkursu. W przypadku biblioteki zaś takiego konkursu nie było. „Gmina na prawo powołać nowego dyrektora na mocy ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej” – wyjaśniała wiceburmistrz S. Biankowska.