Tag: dotacje

Gmina Sulęczyno z dotacją z budżetu i Funduszu Solidarności

Gmina Sulęczyno z dotacją z budżetu i Funduszu Solidarności

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył przedstawicielom 16 samorządów promesy przydzielonych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku . Dotacje z budżetu w tym roku otrzymają cztery jednostki samorządu terytorialnego – na ogólną kwotę 19 315 800 zł, zaś Funduszu Solidarności – 12 samorządów na łączną kwotę 26 767 667,26 zł . Wśród samorządów znalazła się gmina Sulęczyno.

Rozwój Powiatu Kartuskiego dzięki UE! Dzięki tym inwestycjom żyje się nam łatwiej

Rozwój Powiatu Kartuskiego dzięki UE! Dzięki tym inwestycjom żyje się nam łatwiej

15 lat w Unii Europejskiej minęło, wydawać by się mogło, bardzo szybko. Był to jednak okres nieustannego rozwo- ju, nowych inwestycji i ciągłego polepszania jakości życia mieszkańcom. Ten okres to dla Polski ok. 103 mld euro, 700 km autostrad i 800 km dróg ekspresowych, choć nie tylko… Skorzystaliśmy na tym także my, mieszkańcy po- wiatu kartuskiego.

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Ogłoszono już wyniki kolejnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Gmina Kartuzy przyznała dotacje w zakresie: miny Kartuzy „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.