obwodnica metropolitalna - odszkodowania dla włacicieli nieruchomości

››› przekazałeś lub odebrano Ci działkę pod drogę lub w innym celu publicznym (np. przy okazji podziału nieruchomości lub realizacji inwestycji itp.) lub na Twojej działce jest planowana inwestycja drogowa (np. budowa/rozbudowa drogi) ? ››› jesteś spadkobiercą osoby, której odebrano nieruchomość ? ››› na Twojej działce znajdują się sieci przesyłowe (np. sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, deszczowa lub jakakolwiek inna infrastruktura przesyłowa) lub na Twojej działce jest planowana budowa nowej sieci ? ››› na Twojej działce lub w jej pobliżu planowana jest jakakolwiek inna inwestycja ? ››› planujesz lub starasz się o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie, podział nieruchomości, uzbrojenie nieruchomości, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę ? ››› sfinansowałeś uzbrojenie nieruchomości, np. budowę sieci wodociągowej ? ››› Twoja działka jest wykorzystywana jako droga lub masz inny problem np. z korzystaniem z g

Imię: Daniel Email: biuro@dleyk.pl Lokalizacja: Żukowo tel: 500316655

Cena: 0 zł