X Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

Wczytuję mapę...

Data/Czas
15/05/2019
15:00 - 20:00

Lokalizacja
Urząd Miasta

Kategoria


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach.

Reklamy


2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 159/6 położonej w Kartuzach, obręb 3 oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 52/7 położonej w Kartuzach, obręb 3
  2. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kartuzy w 2019 roku
  3. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kartuzy w 2019 rok
  4. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kartuzy i nadania jej statutu
  5. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Kartuzy na 2020 r.
  6. przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz
  7. ustalenia planu sieci szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kartuzy

5.Zamknięcie obrad X Sesji RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

 

X Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach