Spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące opracowania Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy

Mapa niedostępna

Data/Czas
20/09/2018
15:00 - 17:00

Kategoria


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących opracowania Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z sektorem społecznym, które odbędą się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 15.00 w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. 3 Maja 16 A w Kartuzach.

Po raz pierwszy proponujemy, aby określić i zaplanować nasze działania w perspektywie wieloletniej. Cykliczność wielu naszych przedsięwzięć oraz konieczność określenia długofalowych celów naszej polityki w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym powoduje, że widzimy korzyści płynące z zaprojektowania wieloletniego programu współpracy. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo czas, aby wspólnie z nami określić jakie priorytety powinny zawierać oba programy.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące opracowania Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy