IX Sesja Rady Gminy Somonino

Mapa niedostępna

Data/Czas
14/06/2019
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Urząd Gminy Somonino

Kategoria


OBWIESZCZENIE

Dnia 14 czerwca 2019 r,

Reklamy


piątek

o godz.: 10.00

w sali obrad Urzędu Gminy w Somoninie 

odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Somonino 

1. Sprawy organizacyjne:
– przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad,

– przyjęcie uwag do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

* Uchwała w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy
Somonino” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb
nadawania tego tytułu.
* Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyczechowo
* Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok.
* Debata na temat raportu o stanie Gminy.
* Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Somonino.
* Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Somonino za 2018 rok.
* Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

IX Sesja Rady Gminy Somonino