IV Sesja Rady Gminy Somonino

Mapa niedostępna

Data/Czas
13/02/2019
13:00 - 16:00

Kategoria


Zwołuje się IV Sesję Rady Gminy Somonino na
dzień 13 LUTEGO 2019 ROKU, GODZ. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w
Somoninie z następującym porządkiem obrad:

1.      Sprawy organizacyjne:

– przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.

Reklamy


– przyjęcie uwag do protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2.      Sprawozdanie wójta.

3.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

     * Interpelacje i zapytania radnych.
     * Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hopowo.
     * Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrzyce.
     * Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rąty.
     * Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybaki.
     * Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino.
     * Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy Hali Rehabilitacyjno – Sportowej w Somoninie.
     * Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla
sołtysów Gminy Somonino.
     * Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.  Sprawy różne.

IV Sesja Rady Gminy Somonino