Powiat Kartuski / Region

Powiat Kartuski / Region Wiadomości

Związek Metropolitalny – dla transportu zbiorowego

W dniu 11 stycznia br. w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
Przedmiotem obrad była możliwość utworzenia związku metropolitalnego w OMG-G-S w 2016r., organizacja transportu zbiorowego w związku metropolitalnym oraz kwestia przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie utworzenia związku.